MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 6, 2011

Tata becomes India's wealthiest group Tata trở thành tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ


Tata becomes India's wealthiest group

Tata trở thành tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ

Ratan Tata took charge of the Tata group in 1991 and is scheduled to retire in December 2012

Ratan Tata đứng ra nhận trách nhiệm quản lý Tập đoàn Tata vào năm 1991 và theo như kế hoạch sẽ nghỉ hưu vào năm 2012.

India's Tata Group has become the country's wealthiest, with a market value higher than the combined wealth of the two Reliance conglomerates.

Tập đoàn Tata của Ấn Độ trở thành tập đoàn lớn nhất của nước này, với giá trị thị trường cao hơn tổng giá trị của hai tổ hợp công ty Reliance hợp lại.

The combined value of the Reliance groups, led by feuding brothers Mukesh and Anil Ambani, is $81.6bn.

Tổng giá trị các tập đoàn Reliance, do hai anh em Mukesh và Anil Ambani vốn có bất đồng mâu thuẫn đứng ra quản lý, là 81,16 tỷ USD.

The Tata group, led by Ratan Tata, is worth $98.7bn (£60.9bn), according to the company.

Tập đoàn Tata, do Ratan Tata lãnh đạo, trị giá 98,7 tỷ USD, công ty này cho biết.

The change is partly the result of the strengthening share prices of the almost 30 listed Tata companies.

Sự thay đổi này một phần là nhờ kết quả của việc tăng giá cổ phiếu của hầu hết các công ty con của Tata đã được niêm yết.

But it is also due to the fall in the market value of the Ambani brothers' firms over the past year.

Nhưng cũng do sự trượt dốc giá trị thị trường của các công ty anh em nhà Ambani quản lý suốt một năm qua.

These firms are in a range of industries from energy to chemicals.

Các công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghiệp từ năng lượng tới hóa chất.

The Reliance group of companies has faced challenging times as a company riven by family feuds and disputes.

Các công ty trong tập đoàn Reliance phải đối mặt với thời kỳ đầy khó khăn khi công ty bị chia rẽ bởi sự thù hằn và tranh chấp gia đình.

Run by Mukesh Ambani's brother Anil, the telecoms company has faced a slump in its share prices as a result of a high profile scandal involving licenses for second generation phones.

Công ty viễn thông do Mukesh Ambani điều hành đang phải đối mặt với sự sụt giảm cố phiếu thảm hại, nguyên nhân do một vụ scandal tai tiếng liên quan đến vấn đề bản quyền cho dòng thế hệ điện thoại thứ hai.

Tata's elevation to India's most valuable quoted company indicates a marked reversal from a year ago in the fortunes of the Tata and Reliance groups, the BBC's Nidhi Dutt in Mumbai (Bombay) says.

Theo phóng viên Nidhi Dutt của BBC ở Mumbai cho biết, việc trở thành công ty có trị giá lớn nhất trên thị trường chứng khoán của Tata là dấu mốc của sự hoán đổi trong bảng danh sách công ty giàu có giữa Tata và Reliance cách đây một năm.

Despite having many more companies listed on the Indian stock exchange in 2010, Tata ranked behind Mukesh Ambani's Reliance Industries, which held the top slot. Reliance has interests in the petrochemical and energy sectors, but only two listed firms.

Mặc dù có nhiều công ty hơn được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Ấn Độ trong năm 2010 nhưng Tata vẫn đứng xếp sau công ty đứng vị trí số 1 là Reliance Industries của Mukesh Ambani. Reliance tham gia vào lĩnh vực hóa dầu và năng lượng, nhưng chỉ có 2 công ty được niêm yết.

But one year on, Tata is now not only worth more than Reliance Industries, but both it and Reliance Communications combined.

Tuy nhiên một năm trở lại đây, Tata không chỉ có giá trị lớn hơn công ty Reliance Industries, mà còn hơn cả giá trị tổng của công ty đó và công ty Reliance Communications cộng lại.

Source: BBC

Translator: htdat

Editor: cuckoo & Pooh
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn