MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 22, 2011

Japanese Food Presenting Art Nyotaimori Món ăn Nhật Trình bày Nghệ thuật theo kiểu Nyotaimori (Ăn Sushi trên người mẫu)

Japanese Food Presenting Art Nyotaimori

Món ăn Nhật Trình bày Nghệ thuật theo kiểu Nyotaimori (Ăn Sushi trên người mẫu)

Nyotaimori (Japanese:, "female body presentation"), often referred to as "Body Sushi," is the extremely rare practice of serving sashimi or sushi from the body of a woman, typically naked. Nantaimori (Japanese) refers to the same practice using a male model. This subdivision of food play is originally an obscure Japanese practice that has attracted considerable international media attention.

Nyotaimori (tiếng Nhật: "trình diễn cơ thể phụ nữ"), thường được gọi là "Body Sushi," là kiểu phục vụ sashimi hay sushi rất hiếm trên cơ thể của một phụ nữ, thường là khỏa thân. Nantaimori là một thực hành tương tự bằng cách sử dụng một người mẫu nam. Khu vực ăn chơi này mà ban đầu ít người biết đến ở Nhật Bản nay đã thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông quốc tế đáng kể.

Procedures:

Before becoming a living sushi platter, the person (usually a woman) is trained to lie down for hours without moving. She or he must also be able to withstand the prolonged exposure to the cold food. Before service, the individual is supposed to have taken a bath using a special fragrance-free soap and then finished off with a splash of cold water to cool the body down somewhat for the sushi. In some parts of the world, in order to comply with sanitation laws, there must be a layer of plastic or other material between the sushi and the body of the woman or man.

Jack Herbert

I don't approve of this practice. But let's have a look for fun, anyway.

Nguyenquangy

Thủ tục:

Trước khi trở thành một đĩa sushi sống, người (thường là một phụ nữ) được đào tạo để nằm xuống trong nhiều giờ mà không xê dịch. Cô nàng hay anh chàng cũng phải có khả năng chịu được tiếp xúc kéo dài với thức ăn lạnh. Trước khi phục vụ, họ phải tắm với xà phòng không mùi đặc biệt và sau đó kết thúc bằng cách dội nước lạnh để làm mát cơ thể xuống một chút thích hợp cho sushi. Ở một số nơi trên thế giới, để thực hiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh, phải có một lớp nhựa hoặc vật liệu khác giữa sushi và cơ thể của người phụ nữ hoặc người đàn ông.

Jack Herbert

Tôi không ủng hộ kiểu ăn sushi này. Nhưng dầu sao thì cũng xem thử chơi.

Nguyenquangy
Video:No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn