MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 23, 2011

Island Dream Home-Ngôi nhà mơ ước trên đảo

Island Dream Home-Ngôi nhà mơ ước trên đảo

Lifestyles of the Rich and Famous never took a long look at those gorgeous homes in the Cayman Islands. This is just one of those amazing homes that only the super rich can afford.

Island Dream Home1 Island Dream Home

Island Dream Home2 Island Dream Home

Island Dream Home3 Island Dream Home

Island Dream Home4 Island Dream Home

Island Dream Home5 Island Dream Home

Island Dream Home6 Island Dream Home

Island Dream Home7 Island Dream Home

Island Dream Home8 Island Dream Home

Island Dream Home9 Island Dream Home

Island Dream Home10 Island Dream Home

Island Dream Home11 Island Dream Home

Island Dream Home12 Island Dream Home

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn