MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 26, 2011

How to Draw a Girl-Cách vẽ con gái

How to Draw a Girl-Cách vẽ con gái


How to Draw a Girl1 How to Draw a GirlHOW TO DRAW A GIRL

CÁCH VẼ MỘT CÔ GÁI

Drawing is a very good art of creativity and innovation no matter how far we tend to inculcate our minds on a sheet of paper. There are endless topics or subjects on which an individual can show his skill by making a sketch or a portrait of it on a drawing paper. This is an art of foundation which starts from a creative mind and end in appreciation found visible on a drawing sheet. There are many experts in this field to prove their proficiency even without any flaws and lacunae. But there also lays many budding talents to prove their essence in drawing a picture or a landscape and accept notable recognition and appreciation.

Vẽ là một thứ nghệ thuật hoàn hảo để sáng tạo sáng kiến bất luận mức độ chúng ta muốn khắc sâu những suy nghĩ của mình lên trên một tờ giấy như thế nào. Có vô số những chủ đề hoặc những đối tượng mà một cá nhân có thể thể hiện những kĩ năng của mình bằng một bản phác họa hoặc một bức chân dung lên trên tờ giấy vẽ. Đây là một thứ nghệ thuật có tổ chức, bắt đầu từ suy nghĩ sáng tạo và kết thúc bằng giá trị thưởng thức nhìn thấy được trên giấy vẽ. Có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này để chứng minh tài năng của họ thậm chí không có bất kì khuyết điểm hay sai sót nào. Nhưng nó cũng khiến nhiều tài năng đang chớm nở muốn chứng tỏ bản thân trong việc vẽ một bức tranh hoặc một cảnh quan và nhận được sự công nhận và đánh giá cao.

Among the various categories which an artist or a painter likes to draw and keep a record in their collection, a beautiful portrait of a girl is also in the list of their whims and desires. But there are some easy and simple steps take can offer a touching look to the sketch of a girl which a beginner in this field of art should observe and pursue. Such relevant and necessary points are described in brief under the following subheads:

Một trong số nhiều thể loại khác nhau mà một nghệ sĩ hay một họa sĩ thích vẽ và lưu giữ tác phẩm trong bô sưu tập của họ, một bức chân dung đẹp của một cô gái thường có trong danh sách những ý tưởng và mong ước của người nghệ sĩ. Tuy nhiên, cũng có một số bước dễ dàng và đơn giản để có thể đưa ra một cái nhìn cụ thể cho bức phác họa một cô gái, mà một người mới bắt đầu trong lĩnh vực nghệ thuật này nên quan sát và làm theo. Những điều cần thiết và thích đáng như vậy được mô tả ngắn gọn dưới những tiêu đề sau đây:

Selection of the Posture

Before an artist or a beginner tries to draw or sketch a picture of a girl he should select the type of pose a girl can carry for his piece of art. He should be very particular whether a smiling face of a girl or a sad look should come up according to his creativity on the sheet of a drawing paper. This is because art based on drawing and sketch bears expression in the form of colors and shading offered by an artist or a painter which in the end accepts wide spread acclamation for such unique piece of creativity.

Sự lựa chọn Tư thế

Trước khi người họa sĩ hay một người mới bắt đầu cố gắng vẽ hoặc phác thảo hình ảnh về một cô gái, anh ta nên chọn một kiểu tư thế mà cô gái có thể thực hiện cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Người họa sĩ nên chọn một cách thật kĩ lưỡng liệu một nụ cười hoặc một nét buồn trên gương mặt cô gái có phù hợp, với sự sáng tạo của anh ta trên tờ giấy vẽ hay không. Có điều này là bởi vì nghệ thuật dựa trên các bản vẽ và phác họa chứa đựng cảm xúc trong những hình thái màu sắc, độ bóng được người họa sĩ thể hiện mà cuối cùng nhận được sự tán thưởng rộng rãi cho một tác phẩm sáng tạo độc đáo đến thế.

Parts of the Body

There are some specific parts in the body of a girl which needs relatively high attention and observation while drawing one a sheet of paper. These features of a body can be the limbs, pointed fingers, nose, eyes, lips, hairs and last but not the least the trunk of the whole body. A beginner has to put real good concentration and interest in sketching these parts so that the entire art achieves the desiring and deserving acknowledgment. This is because such feature adds the beauty and grace to the whole drawing of a girl which an artist or a painter can bring into life through his drawing skills on a canvas.

Các bộ phận cơ thể

Có một số bộ phận đặc trưng trên cơ thể của một cô gái cần được quan sát và chú ý một cách tương đối kĩ lưỡng trong lúc vẽ. Những điểm đặc trưng của một cơ thể ví như chân tay, các ngón tay, mũi, đôi mắt, môi, tóc… và sau cùng không kém phần quan trọng đó là phần thân của toàn bộ cơ thể. Một người mới bắt đầu phải đặt sự quan tâm và sự tập trung tốt nhất vào bức phác họa những bộ phận này để toàn bộ tác phẩm đạt được sự thừa nhận xứng đáng như mong muốn. Đó là vì những nét đặc trưng như thế kết hợp với vẻ đẹp và sự duyên dáng của cô gái khiến cho toàn bộ bức chân dung mà người nghệ sĩ hay họa sĩ mang đến cho cuộc sống thông qua những kĩ năng của mình trên bức vẽ.

Filling with colors

If an individual prefers to add colors to his drawing he can go for some real bright shades like red, pink and even golden or brown. These colors come into play and bear the life while applying for the various parts and feature of the portrait taking a girl as the subject of the art. The color combination can add more value to the drawing of the girl which is based solely on the selection of the artist to offer a realistic and appealing look to his creative piece. This is because colors hold the glossy look or the brightness that a drawing can deliver in the uniqueness of an art.

Phối màu

Nếu một người thích thêm những màu sắc cho bức tranh của mình, anh ta có thể gia thêm một số màu có sắc thái thật tươi sáng như đỏ, hồng, và có thể cả vàng hoặc nâu. Những màu này hoạt đông và mang theo màu sắc sống động cho những bộ phận khác nhau và nét đặc trưng của bức tranh khiến một cô gái trở thành chủ đề của nghệ thuật. Sự kết hợp màu sắc có thể tạo nên nhiều giá trị cho bức vẽ và điều này dựa hoàn toàn vào sự lựa chọn của người nghệ sĩ, vào con mắt thực tế và cái nhìn lôi cuốn từ sự sáng tao trong tác phẩm của mình. Đó là vì màu sắc có thể lưu giữ một vẻ đẹp bóng bẩy hoặc sự tươi sáng mà bức tranh có thể đem đến trong sựu độc đáo của nghệ thuật hội họa.

These are the important details and factors that hold good while drawing a picture of a girl. But what counts the most is the happiness and pleasure from a drawing an artist should achieve as a source to feel refresh and satisfaction because a creative art should always be made with excitement to seek joy and contentment but not as a duty to perform or a task to accomplish.

Trên đây là những chi tiết và nhân tố quan trọng phải tuân theo trong lúc vẽ chân dung một cô gái. Nhưng cái giá trị nhất là hạnh phúc và niềm vui mà người nghệ sĩ có được từ bức tranh như một nguồn cảm xúc khoan khoái và sự hài lòng bởi vì sự sáng tạo nghệ thuật luôn luôn được thực hiện với sự phấn khích để tìm kiếm niềm vui và sự hài lòng chứ không phải là một nghĩa vụ hay bổn phận phải thực hiện.

Lê Bá Hữu Thiện- Y2E - huuthien001@gmail.com
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn