MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 5, 2011

Greek PM urges national unity over debt rescue plan-Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi sự đoàn kết dân tộc trong giải cứu khủng hoảng


Greek PM urges national unity over debt rescue plan

Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi sự đoàn kết dân tộc trong kế hoạch giải cứu cuộc khủng hoảng nợ tồi tệ nhất ở nước này.

Greek Prime Minister George Papandreou has called on members of parliament to forge a "national accord" to deal with the country's debt crisis.

Thủ tướng Hy Lạp George Padandreou vừa kêu gọi các nghị sĩ thúc đẩy một “hiệp ước quốc gia” nhằm giải quyết khủng hoảng nợ công lớn nhất của nước này.

Speaking at the start of three days of debate, Mr Papandreou said the country was "at a crucial point" and risked a catastrophic default if it did not act.

Phát biểu tại phiên khai mạc cuộc tranh luận diễn ra trong ba ngày, ông Parandreou cho rằng đất nước “đang đứng trước một thời khắc quyết định” và đứng trước nguy cơ vỡ nợ nghiêm trọng nếu quốc gia này tiếp tục không hành động.

He urged MPs to give their backing to the new cabinet and finance minister.

Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ của các nghị sĩ đối với nội các và bộ trường tài chính mới.

Eurozone finance ministers are set to meet in Luxembourg to discuss releasing a loan of up to 12bn-euro (£10bn).

Bộ trưởng tài chính các nước thuộc liên minh Châu Âu mở một cuộc hội nghị tại Luxembourg để thảo luận về việc cung cấp một khoản vay nợ lên đến 12 tỷ euro (tương đương 10 tỷ bảng Anh).

Greece needs the loan - the latest tranche of a 110bn EU and IMF aid package agreed in May last year - to avoid defaulting on its looming debts.

Hy lạp cần khoản vốn vay để tránh việc không trả được các khoản nợ chồng chất của nước này, đợt mới nhất của gói cứu trợ vaò khoảng 110 tỷ euro và gói cứu trợ của IMF đã được chấp thuận vào tháng 5 năm ngoái

The money is conditional on the government implementing a series of painful domestic reforms which have sparked nationwide strikes, rallies and violent riots on the streets of the capital.

Số tiền này là điều kiên giúp chính phủ nước này thực hiện một loạt các cải cách đầy khó khăn, nguyên nhân làm bùng phát các cuộc đình công rộng rãi trong cả nước, các cuộc tụ tập và gây rối trật tự công cộng trên các đường phố thủ đô.

Mr Papandreou told parliament the country would soon run out of money if politicians did not take action.

Ông Papandreou phát biểu trước quốc hội rằng ngân sách quốc gia sẽ nhanh chóng cạn kịêt nếu như các chính trị gia không hành động.

Referendum

Trưng cầu dân ý

"I have asked for a renewal of confidence in the government, because the country finds itself at a crucial point," he told parliament, at the start of three days of debate.

Thủ tướng phát biểu trước quốc hội tại phiên khai mạc cuộc tranh luận kéo dài 3 ngày:” Tôi kêu gọi sự khội phục niềm tin vào chính phủ, bởi vì chính đất nước đã tự nhận thấy mình đang trong một thời khắc quyết định”.

Even if there is another bail-out of around 110 bn euros, Greeks have lost faith in the plan. All they see is debt piling on debt.

Ngay cả khi tồn tại gói cứu trợ tài chính lên tới 110 tỷ euro, người dân hy Lạp cũng không còn tin tưởng vào kế hoạch này nữa. Tất cả những gì họ thấy chỉ là nợ nần chồng chất.

This is where the danger lies. A creeping despair. Injured national pride. Ten years of austerity.

Đây chính là vấn đề đáng lo ngại nhất. Nỗi thất vọng ngày càng dâng lên. Lòng tự tôn dân tộc bị tổn thương. 10 năm trong khó khăn.

Even so the bet must be that the Greeks reluctantly, sullenly, will go along with new austerity but I have sensed a despair that last year just wasn't there and no-one knows where that will lead.

Mặc dù vậy cũng phải đặt cược rằng người dân Hy Lạp sẽ miễn cưỡng thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng mới, tôi cảm nhận được nỗi thất vọng khi năm ngoái những biện pháp này đã kết thúc nhưng không ai đánh giá được chúng đi tới đâu.

Mr Papandreou reshuffled his cabinet on Friday, with former Defence Minister Evangelos Venizelos replacing George Papaconstantinou in the finance ministry.

Thứ 6 vừa qua, ông Papandreou đã cho cải tổ nội các, với việc cựu bộ trưởng quốc phòng Ecangalos Venizelos thay thế bộ trưởng tài chính ông George Papaconstantious.

The move sparked a jump in Greek bank shares but failed to ease public anger.

Động thái này đã tạo ra một bước nhảy vọt trong giá cổ phiếu ngân hàng Hy Lạp nhưng vẫn thất bại trong việc xoa dịu sự phản đối của dư luận.

The prime minister said his priority was "a national accord to tackle the Greek debt and deficit which are a national problem", warning that the image of disunity was damaging the country's reputation.

Thủ tướng cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là sự thống nhất quốc gia để giải quyết vấn đề nợ nần và thâm hụt ngân sách, một vấn đề mang tính quốc gia của Hy Lạp”, đồng thời ông cũng khuyến cáo rằng biểu hiện của sự bất hòa đang hủy hoại danh tiếng quốc gia.

But he also said a reform of political system was needed, and proposed a referendum later this year on possible changes to the constitution.

Nhưng ông cũng cho biết về một cuộc cải cách hệ thống chính trị là cần thiết và đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý về những thay đổi dự kiến của hiến pháp vào cuối năm nay.

However, opposition politicians who oppose the government's austerity plans rejected Mr Papandreou's appeal and asked why the public should be asked to make sacrifices in vain.

Tuy nhiên, các chính trị gia ở phe đối lập, những người chống đối lại những kế hoạch cứng nhắc của chính phủ, đã bác bỏ kiến nghị của ông Papandreou và hỏi rằng tại sao quần chúng lại phải chịu thua thiệt 1 cách vô ích như vậy.

There were calls for Mr Papandreou to resign and call elections.

Đã có nhiều lời yêu cầu ông Papandreou từ chức và tiến hành bầu cử.

The BBC's Chris Morris said Mr Papandreou's' speech was intended to appeal to parliament, the Greek public and the public across the eurozone.

Theo phóng viên Chris Moris của đài BBC, bài phát biểu của ông Papandreou nhằm hướng tới thu hút sự chú ý của quốc hội, người dân Hy lạp và người dân các nước khu vực châu Âu.

On Saturday, Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker and head of the group of eurozone finance ministers warned that the Greek crisis was endangering the economies of at least five other euro countries.

Hôm thứ bảy, thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker và lãnh đạo nhóm bộ trưởng tài chính các nước Châu Âu đã cảnh báo rằng khủng hoảng của Hy Lạp đang ảnh hưởng nguy hiểm tới nền kinh tế của ít nhất 5 nước châu âu khác.

But he said a German plan to ask private investors to share some of the debts was "playing with fire".

Nhưng ông cũng cho rằng kế hoạch yêu cầu các nhà đầu tư tư nhân chia sẻ một phần gánh nặng nợ nần của Đức giống như “đang đùa với lửa”.

Source: BBC

Translator: Phan Quỳnh

Editor: Thùy Ngân and Broker

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn