MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 6, 2011

Filipino officials bar China diplomat Philippines 'cấm cửa' quan chức Trung QuốcFilipino officials bar China diplomat

Philippines 'cấm cửa' quan chức Trung Quốc

MANILA, Philippines -- Philippine officials have barred a senior Chinese diplomat from attending meetings for alleged rude behavior, in the latest fallout from a feud over the potentially oil-rich Spratly Islands, Philippine officials said Tuesday.

MANILA, Philippines - các quan chức Philippines đã cấm một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc tham dự các cuộc họp do bị cáo buộc hành vi thô lỗ, trong một cuộc tranh cãi gần nhất về ​​chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa giàu dầu mỏ, các quan chức Philippines cho biết.

Department of Foreign Affairs officials said Chinese Embassy First Secretary Li Yongsheng, who heads its political section, raised his voice at a Filipino officer last month while discussing Philippine allegations of Chinese intrusions in Manila-claimed areas in the Spratlys.

Bộ Ngoại giao Philippines nói Bí thư thứ nhất Lý Vĩnh Thịnh, người phụ trách bộ phận chính trị của Đại sứ quán Trung Quốc, đã cao giọng với một nhân viên ngoại giao Philippines trong một cuộc họp thảo luận việc mà Manila cáo buộc là tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển của Philippines xung quanh quần đảo Trường Sa.

A memorandum from the department's Asian and Pacific Affairs office said Li exhibited “conduct unbecoming of a diplomat” and that the embassy had been informed he would not be allowed to attend future meetings at the office.

Một biên bản ghi nhớ của Vụ châu Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines cho hay ông Lý đã thể hiện "hành vi không phù hợp với một nhà ngoại giao" Đại sứ quán Trung Quốc đã được thông báo rằng ông sẽ không được phép tham dự các cuộc họp trong tương lai theo chức vụ của ông.

Philippine Foreign Secretary Albert del Rosario has been informed about the incident, according to the memo, which was seen by The Associated Press.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã được thông báo về vụ việc, theo biên bản ghi nhớ, mà đã được hãng AP nhìn thấy.

The memorandum did not provide details of what happened at the meeting, but at least three senior Filipino diplomats said Li raised his voice in an offensive manner during a discussion of Manila's claims that Chinese forces intruded into Philippine territorial waters in and near the Spratlys. The diplomats spoke on condition of anonymity because they lacked authority to talk to reporters.

The Chinese Embassy did not immediately respond to requests for comment.

Các bản ghi nhớ đã không cung cấp chi tiết về những gì đã xảy ra tại cuộc họp, nhưng ít nhất là ba nhà ngoại giao cấp cao của Philippines cho biết Li cao giọng gây hấn trong một cuộc thảo luận về tuyên bố của Manila rằng lực lượng của Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Philippines lãnh thổ ở gần quần đảo Trường Sa. Các nhà ngoại giao cho biết với điều kiện giấu tên họ không có thẩm quyền để nói chuyện với các phóng viên.

Đại sứ quán Trung Quốc đã không đáp ứng với yêu cầu bình luận ngay lập tức.

The Spratlys, a chain of barren, largely uninhabited islands, reefs and banks in the South China Sea, are claimed in entirety by China, Taiwan and Vietnam and in part by the Philippines, Malaysia and Brunei. They are believed to be rich in oil and natural gas and straddle busy sea lanes.

Trường Sa, một chuỗi đảo cằn cỗi, phần lớn là các đảo không có người ở, các rạn san hô và bờ cát trong Biển Đông, được tuyên bố toàn bộ chủ quyền bởi Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam và một phần bởi Philippines, Malaysia và Brunei. Chúng được cho là giàu dầu mỏ và khí tự nhiên và nằm giữa tuyến đường biển nhộn nhịp.

The Philippines has accused Chinese vessels of intruding at least nine times into Philippine waters in recent months, while Vietnam says Chinese vessels have hindered its oil exploration surveys in an area 200 nautical miles (370 kilometers) off its central coast that it claims as its economic exclusive zone.

Philippines đã cáo buộc tàu Trung Quốc xâm nhập ít nhất chín lần vào vùng biển Philippines trong những tháng gần đây, trong khi Việt Nam cho biết các tàu Trung Quốc đã cản trở các việc điều tra thăm dò dầu khí của mình trong một khu vực 200 hải lý (370 km) ngoài khơi bờ biển miền Trung mà Việt Nam tuyên bố là khu vực độc quyền kinh tế của mình.

China says it has sovereign rights over the entire South China Sea. The reported intrusions have set off anti-China protests.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn một mực khẳng định nước này có chủ quyền "không thể chối cãi" với toàn bộ Biển Đông.

About a dozen protesters burned two Chinese flags near the U.S. Embassy on Monday. In Vietnam, dozens of people held protests for a fifth straight week in Hanoi on Sunday, waving Vietnamese flags and chanting anti-Chinese slogans.

Khoảng một chục người biểu tình đốt cháy hai lá cờ Trung Quốc gần Đại sứ quán Mỹ hôm thứ Hai. Tại Việt Nam, hàng chục người đã tổ chức cuộc biểu tình tuần thứ năm liên tiếp ở Hà Nội vào ngày Chủ nhật, vẫy cờ Việt Nam và hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc.

In the latest reported foreign intrusion into Philippine-claimed waters, an unidentified fighter plane buzzed just 20 feet (six meters) over the tip of an antenna on a boat carrying Filipino fishermen at Dalagang Bukid Shoal near the Spratlys, Defense Secretary Voltaire Gazmin said Tuesday.

Trong báo cáo mới nhất về nước ngoài xâm nhập vào vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền, bộ trưởng quốc phòng Gazmin Voltaire cho biết một máy bay chiến đấu không xác định của nước nào đã bay thấp chỉ 20 feet (sáu mét) trên đỉnh của một ăng-ten trên một chiếc thuyền chở ngư dân Philippines Dalagang Shoal Bukid gần quần đảo Trường Sa.

The fishermen, shaken but unharmed by the June 4 incident, immediately left the area, about 130 miles (210 kilometers) off Palawan province's Balabac Island. The fishermen failed to identify the aircraft, Gazmin said.

Các ngư dân, hốt hoảng nhưng không hề hấn gì bởi sự cố ngày 04 tháng 6, đã ngay lập tức rời khỏi khu vực, ngoài khơi đảo Balabac thuộc tỉnh Palawan khoảng 130 dặm (210 km). Các ngư dân không thể xác định được máy bay của ai, Gazmin nói.

On Feb. 25, a Chinese naval vessel allegedly fired to scare away Filipino fishermen from Jackson Atoll, also near the Spratlys. Chinese Ambassador to Manila Liu Jianchao denied that Chinese forces fired at the Filipino fishermen.

Ngày 25 Tháng Hai, một tàu hải quân Trung Quốc bị cáo buộc đã bắn để xua đuổi ngư dân Philippines khỏi đảo san hô Jackson Atoll, cũng gần quần đảo Trường Sa. Đại sứ Trung Quốc tại Manila Lưu Kiến Siêu phủ nhận rằng lực lượng của Trung Quốc bắn vào các ngư dân Philippines.


Translated by nguyenquanghttp://www.chinapost.com.tw/asia/philippines/2011/07/06/308838/Filipino-officials.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn