MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 9, 2011

Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ - one says "clean" the other "scrub"


Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ ( gọi là kỳ cọ)
Bắc gọi lọ , nam kêu chai
Bắc mang thai , Nam có chửa
Nam xé nửa, Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở gầy , Nam than ốm
Bắc cáo ốm , Nam khai bịnh


Bắc định đến muộn , Nam liền kêu trễ
Nam mần sơ sợ Bắc nàm lấy nệ
Bắc lệ luôn trào , Nam chảy nước mắt
Nam bắc vạc tre , Bắc kê lều chõng
Bắc nói trổng thế thôi , Nam buâng quơ vậy đó

Bắc đan cái rọ , Nam làm giỏ tre
Nam không thích nói dai, bắc chẳng mê lải nhải
Nam cãi bai bải, Bắc lý sự ào ào
Bắc vào ô tô , Nam vào xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng

Khi nắng Nam mở dù , Bắc lại xoè ô
Điên rồ Nam đi trốn , nguy khốn Bắc lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gượm lại
Bắc là quá dại , Nam thì ngu ghê
Bắc sợ ghê , Nam hãi quá

Nam thưa tía má , Bắc bẩm thầy u
Nam nhủ ưng ghê , bắc mê hài lòng
Nam chối lòng vòng , Bắc bảo chối quanh

Nhanh nhanh Nam bẻ bắp , hấp tấp Bắc vặt ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ bông bụp , Bắc vuốt tường vi
Nam nói : vọt đi , Bắc hô : cút xéo

Bắc bảo : cứ véo , Nam : ngắt nó đi
Bắc gởi phong bì , bao thơ Nam dán
Nam kêu : muốn ói , Bắc bảo : buồn nôn
Bắc gọi tiền đồn , Nam kêu chòi gác

Bắc hay khoác lác , Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che , gió ngang Bắc chắn
Nam khen giỏi mắng , Bắc nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy , Nam thui thịt chó

Bắc vén búi tó , Nam búi tóc lên
Anh cả Bắc quên , anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú , Bắc : mời anh xơi
Bắc mới tập bơi , Nam thời đi lội

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn