MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 23, 2011

At least 80 slaughtered at Labor Party youth gathering in Norway Ít nhất 80 người bị giết tại m
At least 80 slaughtered at Labor Party youth gathering in Norway


Ít nhất 80 người bị giết tại một cuộc tập hợp của thanh niên Công Đảng ở Na Uy

Published: 23 July, 2011, 06:39

23 July, 2011, 06:39

New information from Norwegian police has made clear the real scale of a shooting at a youth gathering on Utoya Island in Norway: more than 80 dead and dozens wounded.

Thông tin mới từ cảnh sát Na Uy đã làm rõ quy mô thực sự của việc xả súng bắn vào một cuộc tụ họp của thanh niên trên đảo Utoya Na Uy: hơn 80 chết và hàng chục người bị thương.

A gunman disguised as a police officer started shooting on Utoya Island just outside Oslo, where youth were attending a Labor Party conference. Many ran for their lives, some jumping into the water in an attempt to reach the mainland. Law enforcement officials say the consequences of the attack are catastrophic: at least 80 lives lost, and dozens more wounded. The police did not rule out that there might be more victims.

Một tay súng cải trang thành một sĩ quan cảnh sát bắt đầu bắn người trên đảo Utoya ngay bên ngoài Oslo, nơi mà thanh niên đang tham dự một hội nghị của Đảng Lao động. Nhiều người chạy để cứu lấy mạng sống của họ, một số nhảy xuống nước tìm cách bơi vào đất liền. Các quan chức thực thi pháp luật nói rằng hậu quả của cuộc tấn công này rất thảm khốc: ít nhất 80 người thiệt mạng, và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát không loại trừ có thể có nhiều nạn nhân hơn nữa.

Locals who tried to rescue some of the injured claimed they saw dozens of bodies in the water.

Người dân địa phương đã cố gắng cứu chữa một số người bị thương. Họ khẳng định rằng họ đã nhìn thấy hàng chục thi thể dưới nước.

Undetonated explosives were also found on the island, where some 700 teenagers had gathered for a political rally.

Các chất nổ chưa được gây nổ cũng được tìm thấy trên đảo này, nơi khoảng 700 thanh thiếu niên đã tụ tập cho một cuộc biểu tình chính trị.

Police managed to arrest the gunman, who appeared to be a tall and blonde Norwegian. Later it was confirmed that the arrested man is a Norwegian citizen.

Cảnh sát đã bắt giữ tay súng này, một người Na Uy tóc vàng, cao. Sau đó, đã xác nhận được rằng người đàn ông bị bắt là một công dân Na Uy.

Police confirmed that despite the uniform, the hitman was not one of theirs. They also believe the Oslo bomb blast and youth camp shooting are connected, according to the Norwegian news agency NTB.

Cảnh sát khẳng định rằng mặc dù có mặc động phục cảnh sát, nhưng tay súng này không phải là người của họ. Họ cũng tin rằng vụ nổ bom ở Oslo và xả súng vào trại thanh thiếu niên là có liên quan, theo hãng thông tấn Na Uy NTB cho biết.

British Sky news is reporting unconfirmed information that the arrested shooter is 32-year-old Anders Behring Breivik. Norway's TV2 channel says Brevik is closely linked to rightwing extremists and could not be connected to any terrorist or radical Islam movement, labeling him a madman.

Hãn tin British Sky (Anh) tường thuật một thông tin chưa được xác nhận rằng tay súng bị bắt giữ là Anders Behring Breivik, 32 tuổi. Kênh TV2 của Na Uy cho biết Brevik có liên quan mật thiết với các phần tử cực hữu và không có liên hệ với bất kỳ phong trào Hồi giáo khủng bố hoặc cực đoan nào, gọi y là một kẻ điên.

NRK reported that a bomb was found in a car on Utoya Island possibly belonging to the shooter.

NRK cho biết một quả bom đã được tìm thấy trong một chiếc xe hơi trên đảo Utoya mà có thể thuộc về tay súng này.

"We now have reports of a serious situation there – a critical situation on Utoya," Prime Minister Jens Stoltenberg told TV2.

"Bây giờ chúng ta đã có các báo cáo về tình hình nghiêm trọng ở đảo Utoya", Thủ tướng Jens Stoltenberg nói với TV2.

An eyewitness to the shooting who was on the mainland at the moment declared: "There is a little war going on out there," The Guardian newspaper reported.

Một nhân chứng trên đất liền nhìn thấy vụ xả súng vào lúc đó nói: "Có một cuộc đụng độ nhỏ xảy ra ở đó", báo The Guardian cho biết.

Labor Party spokesman Per Gunnar Dahl told the AP that "there has been an incident where a man dressed in a police uniform started shooting among the youngsters on the island. This created a panic situation where people started to swim from the island."

Phát ngôn viên của Đảng Lao động Per Gunnar Dahl nói với AP rằng "đã có một sự cố, khi một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bắt đầu xả súng vào những người trẻ tuổi trên đảo này, tạo ra một tình trạng hoảng loạn, khiến mọi người nhảy xuống nước bơi ra khỏi đảo."

The police are now onsite and have sealed off the area.

Cảnh sát tại chỗ và đã phong tỏa khu vực.


Translated by nguyenquang

A Norwegian man disguised as a police officer asked kids at a camp to come closer to him, and as they did he opened fire. I cannot imagine the terror that has to have gone through these kids and their family. Words will never be enough to explain how tragic and event like this is. I truly feel for the victims and the families of these kids. May God be with them... and may the gunman have what is coming his way.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn