MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 22, 2011

31 Cool Designed Inspired By Nature 31 Thiết kế đẹp lấy cảm hứng từ Thiên nhiên

31 Cool Designed Inspired By Nature

31 Thiết kế đẹp lấy cảm hứng từ Thiên nhiên

You do not have enough breath of fresh air and your eyes are tired of the urban landscape? If so, then you can take a piece of nature with them.

Bạn không đủ không khí trong lành để thở đôi mắt bạn đang mệt mỏi cảnh quan đô thị ư? Nếu vậy, thì bạn có thể ngắm một phần thiên nhiên với những thiết kế sau.
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn