MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 18, 2011

2nd International Children's painting exhibition - Narita - Japan Triển lãm tranh quốc tế Narita - Nhật Bản lần thứ 2.

2nd International Children's painting exhibition - Narita - Japan Triển lãm tranh quốc tế Narita - Nhật Bản lần thứ 2.


Kaengkai Yungpimai (15years) - Thái Lan

Phubate Jaree (15years) - Thái Lan

Rungtawan Pongpitak (11years) - Thái Lan

W. Athisumongkol (13years) - Thái Lan

Fang Peng Peng (14years) - Trung Quốc

Huang Hao Zhang (9years) - Trung Quốc

Yang Li Chang (15years) -Hong Kong

Liu Yu Fang (7years)- Đài Loan

Liu Yu Xuan (8years) - Đài Loan
Arisa ichiyu - Nhật Bản

Hitomi Takemura - Nhật Bản

Kotomi Syouji - Nhật Bản

Machiko Sato - Nhật Bản

Masahiro Kazeto - Nhật Bản

Miei Ito - Nhật Bản

Nobuyuki Ito - Nhật Bản

Ryo Koishikawa - Nhật Bản

Syo Kato - Nhật Bản

Syouta Nakano - Nhật Bản

Takashi Hasegawa - Nhật Bản

Takashi Inoue - Nhật Bản

Yuu Ide - Nhật Bản

Tomomi Fuhata - Nhật Bản

Tomoya Kawashima - Nhật Bản

Toshiki Hagiwara - Nhật Bản

Yuki Nakajima - Nhật Bản

Yuki Ogura - Nhật Bản

Yurika Miura - Nhật Bản

Yuu Ide - Nhật Bản
Stefan Maurer (10years) - Austria

Zhou Min Chen (15years) - Đài Loan

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn