MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, June 22, 2011

UN chief Ban calls world leaders to end AIDS by 2020 - Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nhằm chấm dứt đại dịch


UN chief Ban calls world leaders to end AIDS by 2020

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nhằm chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2020

UN Secretary General Ban Ki-moon has called for global action to end the AIDS disease by 2020.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi hành động toàn cầu nhằm chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2020.

"That is our goal - zero new infections, zero stigma and zero AIDS-related deaths," Mr Ban said at a UN summit on AIDS in New York.

“Mục tiêu của chúng ta là: không để xảy ra các ca nhiễm bệnh mới, không phân biệt kì thị và không có những ca tử vong liên quan tới AIDS.” Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về đại dich AIDS diễn ra tại New York, ông Ban Ki-moon cho biết.

The three-day meeting marks the 30th anniversary since the discovery of HIV - the virus that leads to AIDS.

Cuộc họp ba ngày đã đánh dấu mốc kỉ niệm 30 năm từ khi tìm ra HIV – loại virut gây ra AIDS.

Meanwhile, African leaders called for greater resources to battle the pandemic across the world.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Châu Phi đã kêu gọi những nguồn lực to lớn hơn để chống lại đại dịch này trên phạm vi toàn thế giới.

Some 34m people have AIDS, but about half of them do not know they have the disease, according to the UN.

Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 34 triệu người mắc bệnh AIDS, nhưng khoảng một nửa số đó không biết họ bị bệnh này.

'Insufficient funds'

"Today, we gather to end AIDS," Mr Ban said at the opening of the United Nations General Assembly meeting on Wednesday.

Thiếu ngân quỹ

Tại phiên khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư, ông Ban Ki-moon phát biểu: “Hôm nay, chúng ta tập hợp tại đây để cùng nhau chấm dứt nạn dịch AIDS,”

"If we are to relegate AIDS to the history books we must be bold. That means facing sensitive issues, including men who have sex with men, drug users and the sex trade," the UN chief said.

Nếu chúng ta có thể đưa AIDS vào những cuốn sách lịch sử, thì chúng ta đã làm được điều táo bạo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với những vấn đề nhạy cảm, bao gồm những nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, những người sử dụng ma túy và cả nạn buôn bán tình dục”, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết.

Mr Ban stressed that new infections have dropped by 20% since 2001 - the year when world leaders first pledged to act to control the pandemic.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng những ca lây nhiễm mới đã giảm 20% kể từ năm 2001 – thời điểm mà lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo trên thế giới cam kết hành động để kiểm soát đại dịch này.

He also urged the global community to "come together in global solidarity as never before" to achieve universal access to AIDS treatment by 2015 and also efforts to lower costs.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng thế giới “hơn bao giờ hết phải cùng nhau đoàn kết toàn cầu” nhằm đạt được sự phổ cập trong việc điều trị AIDS vào năm 2015 và cũng nỗ lực nhằm hạ thấp chi phí điều trị.

The meeting is being attended by 30 presidents and heads of government, and some of the African leaders spoke of the desperate need for more funds to fight the disease.

30 tổng thống và người đứng đầu chính phủ các nước đã tham dự cuộc họp này, và một số nhà lãnh đạo châu Phi đã phát biểu về sự tối cần thiết của việc huy động nhiều nguồn quỹ hơn nữa để chống lại dịch bệnh này.

"To say that adequate funding is critical to the success of our HIV and AIDS response is an understatement," said Nigerian President Goodluck Jonathan, whose country has the highest number of HIV-positive people after South Africa.

Goodluck Jonathan - Tổng thống Nigeria, quốc gia có số người nhiễm HIV dương tính cao nhất sau Nam Phi, phát biểu: “Không đánh giá đúng tình hình khi nói rằng chỉ cần đủ kinh phí là có được thành công trong việc chống lại HIV và AIDS”

Gabon's President Ali Bongo Ondimba said that resources available for Africa "remain insufficient given the size of the HIV/AIDS impact on the continent".

Tổng thống Gabon – Ali Bongo Ondimba, cho rằng những nguồn lực sẵn có dành cho Châu Phi vẫn không đủ so với mức ảnh hưởng của HIV/ AIDS trên toàn châu lục này.

More than 9m people still do not get retroviral treatment to keep HIV/AIDS at bay, and an estimated 1.8m people die each year from AIDS.

Hơn 9 triệu người vẫn không được điều trị retrovirus để giữ không cho HIV/ AIDS tiến triển, và ước tính có 1,8 triệu người chết mỗi năm vì AIDS


Translated by Linh Giang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn