MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, May 22, 2011

Yum Yum animation - Nhân vật hoạt hình của Yum Yum

London based design and animation team Yum Yum have created some simple yet awesome characters. Here is a selection of a few of them.

Nhóm họa sĩ hoạt hình Yum Yum có cơ sở tại Luân đôn đã sáng tạo một số nhân vật hoạt hình đơn giản nhưng hay ra phết. Đây chỉ tuyển chọn một ít thôi.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn