MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, May 10, 2011

Tattoos for couples - Xăm mình thành cặp

Very good idea to leave on his body half-images … And then the answer to all that the second half of my half … Do you approve of it? Thật vui khi xăm một nửa bức hình lên người chàng... Còn nữa kia để lại cho nửa còn lại của đời ta. Bạn đông ý không?

tatoo couples


tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

tatoo couples

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn