MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 23, 2011

Blowin' In The Wind - Cuốn theo gió bay

bob-dylan2Blowin' In The Wind

Music and lyrics : Bob Dylan (1962)

Cuốn theo gió bay

Lời Việt : Nguyễn Đăng Hưng (2008)

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, n how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bao nhiêu đôi mắt mãi chờ mong đã mỏi mòn Mà sao chưa thấy bóng trời xanh?
Còn phải nghe bao tiếng khóc, bao sầu đau để bom đạn, Từ nay im đi tiếng thét gào
Và phải bao nhiêu tang tóc bao vành khăn sô để tiếng cười, Từ nay ấm mãi trên bờ môi
Bạn ơi câu trả lời, chìm trong cơn gió vô tình
Bạn ơi câu trả lời, chìm trong lặng câm

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, n how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, n how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bao nhiêu mưa nắng, bao thời gian đã mỏi mòn Mà sao chưa thấy được trời cao?
Còn phải qua bao cay đắng, bao niềm đau để tiếng cười, một hôm mới thoáng nở trên môi người
Và phải bao nhiêu mất mát, bao sầu thương để mẹ già, giờ đây nước mắt phải cạn khô.
Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanh

How many years can a mountain exist
Before it is washed to the sea
Yes, n how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, n how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bao nhiêu thung lũng phải vượt qua từ ngọn nguồn, để ngày kia sông đổ ra đại dương ?
Bao nhiêu thiên niên kỷ cơ đồ kia mới hình thành, Để tự do mới thấy được trên đời?
Và phải bao nhiêu phen nữa, quay nhìn xem rõ phận người,
Mà nào đâu thấy hết, chưa hề nghe.
Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanh

The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanh
Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanhBy Katie Melua


By Bruce Springsteen


Karaoke


Covered by Simone that playing the harmonica and guitar.


Vietnamese version by Nguyen Dang Hung

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn