MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 27, 2010

HALLOWEEN

HALLOWEEN HISTORY

The legend of Stingy Jack

Jack-o'-lanterns are everywhere this time of year. They adorn our yards and our stoops. They're gruesome faces, like the dark nights leading out to Halloween. Some are goofy, some are grotesque. Where does this custom come from? Why do we choose to eviscerate helpless vegetables and burn their bellies. It's a story born of treachery and hell fire. It's the story of Stingy Jack. Ireland, long ago. Old Stingy Jack, a blacksmith and notorious drunkard was drinking at a local pub when the Devil appeared before him. "It's time, Jack", said the Devil. "Let's have one more", said Jack, "so we may discuss this further". "Very well", said Satan, and he sat down. Jack ordered another pint. Satan had a drink with Jack. "Time to go, Jack". Jack eyed Satan and said, "I am without coin and cannot pay, but I have an idea, why don't you shape-shift into sixpence, so we can pay and leave this place". Satan agreed and changed into the requested sixpence. Jack quickly slipped the Devil into his wallet, next to his silver crucifix, rendering the Devil powerless. Satan was furious and demanded to be released from inside Jack's wallet. "Only on the condition that you don't claim my soul for ten years, Lucifer", said Jack. Satan agreed and Jack released him. With this treachery Jack bought himself ten more years.


Ten years to the day, Jack was walking down a country road when Satan appeared before him. "Time to go, Jack". Jack stalled and pointed out the apple tree on the path. "Oh, Satan, allowed me one more bite of juicy apple before I go". Satan nodded his assent. "As you can see, my body is old and withered, Satan, could you reach that most choicest of apples for me?". When Satan was safely in the branches, Jack placed a cross at the bottom of the tree. Tricked again, Satan was furious and demanded to be released. "Only on the condition that you never claim my soul, Lucifer". Satan agreed and Jack felt smug.

Jack soon took ill and died a lonely death. Jack's soul ascended to the gates of heaven. "Your eternal soul cannot reside here", said Saint Peter, and so Jack was turned away. And so Jack approached the gates of hell, where he was greeted by the Prince of Darkness himself. "Let me in, Satan", said Jack. "I'm sorry Jack, but I must honour our agreement, I cannot claim your soul". "But where am I to go?", asked Jack. "Back to earth Jack, allow this hell fire to light your way". And so Jack inserted the hell fire ember into a hollowed-out gourd and it led his way back to earth where he can still be seen on moonless nights. "P. Jack of the lantern".
Jack-o'-lanterns are everywhere this time of year. They adorn our yards and our stoops. They're gruesome faces, like the dark nights leading out to Halloween. Some are goofy, some are grotesque. Where does this custom come from? Why do we choose to eviscerate helpless vegetables and burn their bellies. It's a story born of treachery and hell fire. It's the story of Stingy Jack.Ireland, long ago. Old Stingy Jack, a blacksmith and notorious drunkard was drinking at a local pub when the Devil appeared before him. "It's time, Jack", said the Devil. "Let's have one more," said Jack, "so we may discuss this further". "Very well", said Satan, and he sat down. Jack ordered another pint. Satan had a drink with Jack. "Time to go, Jack". Jack eyed Satan and said, "I am without coin and cannot pay, but I have an idea, why don't you shape-shift into sixpence, so we can pay and leave this place". Satan agreed and changed into the requested sixpence. Jack quickly slipped the Devil into his wallet, next to his silver crucifix, rendering the Devil powerless. Satan was furious and demanded to be released from inside Jack's wallet. "Only on the condition that you don't claim my soul for ten years, Lucifer", said Jack. Satan agreed and Jack released him. With this treachery Jack bought himself ten more years.
Ten years to the day, Jack was walking down a country road when Satan appeared before him. "Time to go, Jack". Jack stalled and pointed out the apple tree on the path. "Oh, Satan, allowed me one more bite of juicy apple before I go". Satan nodded his assent. "As you can see, my body is old and withered, Satan, could you reach that most choicest of apples for me?". When Satan was safely in the branches, Jack placed a cross at the bottom of the tree. Tricked again, Satan was furious and demanded to be released. "Only on the condition that you never claim my soul, Lucifer". Satan agreed and Jack felt smug.Jack soon took ill and died a lonely death. Jack's soul ascended to the gates of heaven. "Your eternal soul cannot reside here", said Saint Peter, and so Jack was turned away. And so Jack approached the gates of hell, where he was greeted by the Prince of Darkness himself. "Let me in, Satan", said Jack. "I'm sorry Jack, but I must honour our agreement, I cannot claim your soul". "But where am I to go?", asked Jack. "Back to earth Jack, allow this hell fire to light your way". And so Jack inserted the hell fire ember into a hollowed-out gourd and it led his way back to earth where he can still be seen on moonless nights.


Có thể thấy đèn lồng Halloween ở khắp mọi nơi thời gian này trong năm. Chúng tô điểm sân vườn và hiên nhà chúng ta. Đèn có dạng những khuôn mặt khủng khiếp, giống như đêm tối dẫn lối tới Halloween. Một số khuôn mặt ngốc nghếch, một số là kỳ quặc. Tục lệ này bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta lại thích rút ruột loại rau quả bất lực này và đốt cháy bụng nó. Đó là một câu chuyện sinh ra từ trò lừa đảo và lửa địa ngục. Đó là câu chuyện của Gã Jack keo kiệt.

Ở Ireland, đã lâu lắm rồi có Jack keo kiệt, một gã thợ rèn (và là kẻ) say sưa khét tiếng. Gã đang uống rượu ở một quán rượu địa phương thì Quỷ Sứ xuất hiện trước mặt gã. "Đã đến lúc đi rồi, Jack," Quỷ bảo. "Hãy uống thêm một ly nữa,", Jack nói, "để chúng ta có thể bàn thêm". "Được rồi", Quỷ Satan nói, và y ngồi xuống. Jack gọi thêm một vò rượu nữa. Satan cùng uống với Jack. "Ngươi hết số rồi, Jack". Jack đưa mắt nhìn Satan và nói, "Tôi không có tiền xu và không thể trả tiền, nhưng tôi có một ý tưởng, tại sao ông không thay đổi hình dạng thành đồng xu, để chúng ta có thể trả tiền và rời khỏi nơi này". Satan đồng ý và biến thành đồng xu như đã được yêu cầu. Jack nhanh chóng nhét con Quỷ vào ví tiền của gã, bên cạnh cây thánh giá bằng bạc của mình, khiến cho con Quỷ trở nên bất lực. Satan đã rất tức giậnđòi được thả ra khỏi chiếc ví của Jack. "Chỉ với điều kiện là ông không đòi lấy linh hồn của tôi trong mười năm nữa, Lucifer nhé", Jack nói. Satan đã đồng ý và Jack thả y ra. Với trò lừa này đã mua lại cho mình thêm mười năm sống nữa.

Đúng ngày đó mười năm sau, Jack đang đi xuống một con đường làng thì Satan xuất hiện trước mặt gã. "Đi thôi, Jack". Jack đứng khựng lại và chỉ ra cây táo trên mọc bên đường. "Ô, Sa-tan, cho phép tôi cắn một miếng táo mọng nước trước khi đi nhé." Satan gật đầu đồng ý. "Như ông thấy đấy, thân thể tôi giờ đã già nua và tàn tạ, Satan, làm ơn với hái cái quả táo ngon nhất cho tôi được không?" Khi Sa-tan đã leo lên cành an toàn, Jack đặt một cây thánh giá ở dưới gốc cây. Bị lừa một lần nữa, Satan đã phẩn nộ và đòi được thả ra. "Chỉ với điều kiện là ông không bao giờ đòi hỏi linh hồn của tôi nữa, Lucifer". Satan đã đồng ý và Jack cảm thấy tự mãn.

Jack nhanh chóng đã bị bệnh và chết một cái chết cô đơn. Linh hồn Jack bay lên đến cổng thiên đường. "Linh hồn đời đời của ngươi không thể trú ngụ nơi đây", Thánh Peter bảo, thế là Jack bị chối bỏ. Rồi Jack tiếp cận các cửa địa ngục, nơi gã được chào đón bởi các đích than Quốc Vương Bóng Tối. "Hãy cho tôi vào, Satan", Jack nói. "Rất tiếc, Jack ạ, nhưng tôi phải trân quý thỏa thuận của chúng ta, ta không thể đòi linh hồn của ngươi được". "Nhưng tôi biết đi đâu?", Jack hỏi. "Hãy trở về trái đất, Jack, hãy để ánh lửa địa ngục soi sáng lối đi của ngươi". Và thế là Jack bỏ hòn than hỏa ngục vào một trái bầu đã móc rỗng ruột và nó đã dẫn đường cho gã trở về trái đất, nơi gã vẫn có thể được nhìn thấy vào những đêm không trăng.

HALLOWEEN 1

HALLOWEEN HISTORY 1

Halloween & Its Celtic Roots

Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief History of Halloween. The history of Halloween goes back about 2500 years to 500 .C. and the ancient Celts who lived in the area that we now know of as Western Europe. We owe most of our modern day Halloween practices to the religious beliefs and traditions of these ancient people. The ancient Celts were people who worshiped beauty and nature. They had many gods but their two main gods were the object of ceremony and worship that shaped the basis of their culture and beliefs.The Celts believed in a sun god without whom they could not live and Samhain, the lord of death, darkness and the cold dark winter. At the beginning of summer they had the feast of Beltran and at the end of summer the feast of Samhain. The Celts believed that Samhain called back the spirits of the dead on the night between summer and winter when the veils between the worlds of the living and the dead were the thinnest and the spirits could pass between them. Stay tuned for Chapter 2

Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief History of Halloween. The history of Halloween goes back about 2500 years to 500 B.C. and the ancient Celts who lived in the area that we now know of as Western Europe. We owe most of our modern day Halloween practices to the religious beliefs and traditions of these ancient people. The ancient Celts were people who worshiped beauty and nature. They had many gods but their two main gods were the object of ceremony and worship that shaped the basis of their culture and beliefs. The Celts believed in a sun god without whom they could not live and Samhain, the lord of death, darkness and the cold dark winter. At the beginning of summer they had the feast of Beltran and at the end of summer the feast of Samhain. The Celts believed that Samhain called back the spirits of the dead on the night between summer and winter when the veils between the worlds of the living and the dead were the thinnest and the spirits could pass between them. Stay tuned for Chapter 2

Xin chào, tôi Ginny thay mặt Expert Village xin kể với bạn một câu chuyện. Hãy đi ngược lại thời gian với tôi khi chúng ta cùng khám phá lịch sử ngắn gọn của Halloween. Lịch sử của Halloween bắt đầu khoảng 2500 năm đến 500. trước Công nguyên những người Celt cổ đại sống tại các khu vực chúng ta biết đến như Tây Âu ngày nay. Chúng ta có phần lớn tập tục hiện đại của ngày Halloween là nhờ những tín ngưỡng tôn giáo và truyền thống của những người cổ đại này. Những người Celt cổ đại là những người tôn thờ cái đẹp thiên nhiên. Họ có nhiều vị thần nhưng hai vị thần chính của họ đối tượng của nghi lễ thờ phượng đã định hình cơ sở văn hóa tín ngưỡng của họ. Người Celts tin vào thần mặt trời nếu không có thì họ không thể sống được Samhain, chúa tể của cái chết, bóng tối mùa đông lạnh lẽo tối tăm. Vào đầu mùa hè họ có lễ tiệc Beltran vào cuối mùa hè lễ Samhain. Người Celts tin rằng Samhain gọi những linh hồn của người chết trở lại vào đêm giữa mùa hè mùa đông khi tấm màn che giữa thế giới của người sống người chết mỏng manh nhất hồn ma có thể vượt qua chúng. Xin chờ xem tiếp cho Chương 2HALLOWEEN 10

HALLOWEEN HISTORY 10

Jack-o-Lanterns in Halloween History

Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief History of Halloween. One of the biggest symbols of Halloween, the jack-o-lantern, is associated with Irish tradition. This comes from the Irish belief, along ago time, there was a rascal of a fellow named Jack who had the audacity to trick the very devil himself. It is said that Jack played a trick on the devil by enticing him up into a tree, then carving the sign of the cross in the tree so that the devil could not get down.In exchange for removing the sign the devil had to promised not to come after Jack’s soul. Well, the devil kept his promise, but it did not prevent jack from eventually dying. Because Jack had been a stingy miserly drunkard in his life he was not admitted into heaven. Desperate for a place to rest his soul, Jack appealed to the devil to let him reside in Hell. But, because Jack had tricked the devil, the devil would not let Jack into Hell. Instead, Jack was condemned to run the earth forever, searching for an eternal resting place. The devil gave Jack a candle, which Jack put into the turnip he was eating. From that day on he has roamed the earth, with his lantern, looking for that place to rest. And, that is how we got the modern day Jack-O-Lantern. Stay tuned for The History of Halloween, Chapter 11Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief History of Halloween. One of the biggest symbols of Halloween, the jack-o-lantern, is associated with Irish tradition. This comes from the Irish belief. Along ago time, there was a rascal of a fellow named Jack who had the audacity to trick the very devil himself. It is said that Jack played a trick on the devil by enticing him up into a tree, then carving the sign of the cross in the tree so that the devil could not get down. In exchange for removing the sign the devil had to promised not to come after Jack’s soul. Well, the devil kept his promise, but it did not prevent jack from eventually dying. Because Jack had been a stingy miserly drunkard in his life he was not admitted into heaven. Desperate for a place to rest his soul, Jack appealed to the devil to let him reside in Hell. But, because Jack had tricked the devil, the devil would not let Jack into Hell. Instead, Jack was condemned to run the earth forever, searching for an eternal resting place. The devil gave Jack a candle, which Jack put into the turnip he was eating. From that day on he has roamed the earth, with his lantern, looking for that place to rest. And, that is how we got the modern day Jack-O-Lantern. Stay tuned for The History of Halloween, Chapter 11

translated by nguyenquang Dec 27 2010


Xin chào
, tôi Ginny thay mặt Expert Village và tôi xin kể với bạn một câu chuyện. Hãy đi ngược thời gian cùng tôi chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử ngắn gọn của Halloween. Một trong những biểu tượng lớn nhất của Halloween, đèn lồng jack, liên quan với truyền thống Ailen. Điều này xuất phát từ một tín ngưỡng của Ailen. Ngày xửa ngày xưa, có một gã chuyên lừa bịp tên là Jack người c gan dám lừa ngay cả quỷ sứ. Người ta nói rằng Jack đã chơi khăm con quỷ bằng cách dụ dỗ leo lên cây, sau đó khắc dấu thánh vào cây để con quỷ không thể xuống được nữa. Khi trao đổi để gỡ bỏ dấu thánh đi con quỷ đã phải hứa sẽ không dõi theo linh hồn của Jack nữa. , con quỷ đã giữ lời hứa của mình, nhưng điều đó cũng không ngăn được Jack cuối cùng khỏi phải chết. Bởi vì Jack đã từng là một tay say sưa bạt mạng keo kiệt trong suốt cuộc đời mình nên y đã không được nhận vào thiên đàng. Tuyệt vọng đi kiếm một nơi để gởi gắm linh hồn của mình, Jack kêu gọi con quỷ để cho anh ta trú thân ở chốn địa ngục. Nhưng, Jack đã lừa con quỷ, nên nó không cho Jack bước vào địa ngục. Thay vào đó, Jack đã bị kết án đày về trái đất mãi mãi để tìm kiếm một nơi an nghỉ vĩnh cửu. Con quỷ đã cho Jack một ngọn nến, Jack đặt vào củ cải mà y đang ăn dở. Từ đó đến nay, y đã lang thang khắp trái đất, với đèn lồng của mình, tìm kiếm nơi yên nghỉ ấy. , đó cách chúng ta có được lễ hội đèn lồng ngày nay. Hãy đợi xem Lịch sử Halloween, Chương 11HALLOWEEN HISTORY - 12

English Ghost Stories in Halloween History

Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief History of Halloween. In the United States many different countries brought with them their traditions. The English influence saw family gathering together to have parties, dance, sing, eat apples and nuts, tell ghost stories, and try to tell each other’s fortunes. This grew out of the English holiday of Nut Crack or Snap Apple Night, as it is still called in parts of England.

The Irish brought with them many, many customs and trappings of Halloween that we have today. They hung to their Oidche Shamhna or Night of Samhain that came from the ancient Celt. They also discovered that pumpkins make much better jack-o-lantern and that scary faces could be carved in them to ward off the evil spirits. Scottish families kept alive the traditions of girls staying to play fortune telling games and pass out food while the boys roamed outside engaging in pranks. They would also go door to door begging for food and playing jokes or causing harmless chaos on those who didn’t go along with them. Many different countries had the traditions of boys or groups of people going on parades or door to door asking for food and favors. Stay tuned for The History of Halloween, Chapter 13

Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief History of Halloween. In the United States many different countries brought with them their traditions. The English influence saw family gathering together to have parties, dance, sing, eat apples and nuts, tell ghost stories, and try to tell each other’s fortunes. This grew out of the English holiday of Nut Crack or Snap Apple Night, as it is still called in parts of England. The Irish brought with them many, many customs and trappings of Halloween that we have today. They hung to their Oidche Shamhna or Night of Samhain that came from the ancient Celt. They also discovered that pumpkins make much better jack-o-lantern and that scary faces could be carved in them to ward off the evil spirits.Scottish families kept alive the traditions of girls staying to play fortune telling games and pass out food while the boys roamed outside engaging in pranks. They would also go door to door begging for food and playing jokes or causing harmless chaos on those who didn’t go along with them. Many different countries had the traditions of boys or groups of people going on parades or door to door asking for food and favors. Stay tuned for The History of Halloween, Chapter 13


Xin chào
, tôi Ginny thay mặt Expert Village và tôi xin kể với bạn một câu chuyện. Hãy đi ngược thời gian cùng tôi chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử vắn tắt của Halloween. Tại Hoa Kỳ, nhiều quốc gia khác nhau đã mang các truyền thống của họ đến đây. Sự ảnh hưởng của người Anh được nhìn thấy trong sum họp gia đình để tiệc tùng, múa, hát, ăn táo các loại hạt, kể những câu chuyện ma quái, và cố đoán vận may của nhau. Điều này xuất phát từ các lễ Nut Crack hay Snap Apple Night (Đêm lễ cắn hạt hay ăn táo) của người Anh, như vẫn còn được gọi ở nhiều miền của nước Anh. Người Ai Len mang theo nhiều, nhiều phong tục trò lừa Halloween chúng ta ngày nay. Chúng giống như lễ Oidche Shamhna hoặc Đêm của Samhain mà xuất phát từ người Celt cổ đại. Họ cũng phát hiện ra rằng bí ngô làm đèn lồng jack tốt hơn nhiều, khuôn mặt đáng sợ có thể được khắc vào đền để xua đuổi những linh hồn xấu xa.
Các gia đình Scotland còn
lưu giữ truyền thống các gái trong nhà chơi trò coi bói phân phát thức ăn trong khi các cậu con trai đi lang thang bên ngoài tham gia vào các trò đùa. Chúng cũng đi từ nhà này sang nhà khác xin thức ăn chơi đùa, hoặc gây các trò náo loạn vô hại với những người không than thiện với chúng. Nhiều quốc gia khác nhau truyền thống các bé trai hoặc một nhóm người đi diễu hành hoặc đi từ nhà này sang nhà khác xin thực phẩm ơn sủng. Hãy đợi xem Lịch sử Halloween, Chương 13