MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, December 26, 2010

HALLOWEEN-11

European Immigrants in Halloween History


Read the story in English and Vietnames

Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief history of Halloween. As early as 370 AD gangs of boys roamed the fields and villages of Ireland, blowing horns, chanting in voices that were disguised and blackmailing the local farmers who cheerfully gave up bread and money to these boys. These are kinds of traditions that people brought with them when they moved from one country to another. Early American Halloween traditions were influenced by the influx of European immigrants over the years. By the early 1800’s millions and millions of people from Europe had come to the U.S., particular people from Ireland. The great potato famine in Ireland forced millions of Irish to leave behind their beloved homeland in search of food. Many people were starving and they had no choice but to leave. Most of them manage to cross the ocean and come, eventually, to America. These Irish settlers brought with them their traditions, beliefs, and customs where they were mingled together, here in the U.S., with local customs as well as those brought by other recent immigrants from England and other European nations. What we have today is a result of many of these different customs that came to us from Europe. And, stay tuned for the history of Halloween.

translated by nguyenquang - Dec 27 2010


Xin chào
, tôi Ginny thay mặt Expert Village và tôi muốn kể với bạn một câu chuyện. Hãy đi ngược lại thời gian với tôi khi chúng ta khám phá lịch sử ngắn gọn của Halloween. Ngay từ năm 370 trước Công nguyên các toán trẻ con đã rảo bước qua các cánh đồng làng mạc của xứ Ireland, thổi còi, nói giọng cải trang vòi tiền những người nông dân địa phương, và họ vui vẻ cho chúng bánh mì và tiền. Đây là những tập tục người ta mang theo khi họ chuyển từ nước này sang nước khác. Truyền thống Halloween ở nước Mỹ ngày xưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng người nhập cư từ châu Âu trong suốt những năm đó. Đến những năm 1800 thì hàng triệu, hàng triệu người từ châu Âu đã đến Mỹ, đặc biệt từ Ireland. Nạn đói khoai tây nghiêm trọng Ireland buộc hàng triệu người Ailen rời bỏ quê hương yêu dấu của họ để tìm kiếm cái ăn. Nhiều người đang chết đói họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi. Hầu hết trong số họ đã tìm cách vượt qua đại dương , cuối cùng, đến với nước Mỹ. Những người định cư Ai len mang theo truyền thống, niềm tin, tâp tục của họ tới nơi đây, tại nước Mỹ,chúng đã được hòa trộn cùng nhau, cùng với các tập tục địa phương cũng như những phong tục khác do những người nhập cư từ nước Anh và các quốc gia châu Âu khác mang đến. Những gì chúng ta ngày hôm nay kết quả của những phong tục khác nhau đã đến với chúng ta từ châu Âu. , hãy còn tô điểm cho lịch sử của Halloween.

Now watch the video and read along

Hi, I’m Ginny on behalf of Expert Village and I’d like to tell you a story. Come, travel back in time with me as we explore the brief history of Halloween. As early as 370 AD gangs of boys roamed the fields and villages of Ireland, blowing horns, chanting in voices that were disguised and blackmailing the local farmers who cheerfully gave up bread and money to these boys. These are kinds of traditions that people brought with them when they moved from one country to another. Early American Halloween traditions were influenced by the influx of European immigrants over the years. By the early 1800’s millions and millions of people from Europe had come to the U.S., particular people from Ireland.The great potato famine in Ireland forced millions of Irish to leave behind their beloved homeland in search of food. Many people were starving and they had no choice but to leave. Most of them manage to cross the ocean and come, eventually, to America. These Irish settlers brought with them their traditions, beliefs, and customs where they were mingled together, here in the U.S., with local customs as well as those brought by other recent immigrants from England and other European nations. What we have today is a result of many of these different customs that came to us from Europe. And, stay tuned for the history of Halloween.

HALLOWEEN-4

Halloween-4

HALLOWEEN-9

halloween-9