MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 2, 2010

NÔNG DÂN - nguyễn sĩ đại


Nông dân - nguyễn sĩ đại


Peasants by nguyễn sĩ đại

Có người nói nông dân không tư tưởng
Nông dân làm cản trở bánh xe lăn
Tôi đã thấy nông dân suốt một đời làm lụng
Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn.
Tôi đã thấy trên chiến trường ngã xuống
Những nông dân áo lính, máu tươi ròng
Chết tưới đất, sống ngày cày xới đất
Không bổng lộc nào theo đến luỹ tre xanh.

Someone said peasants have no ideology,
and they obstruct the driving wheel.
But I have seen they work hard all their life
raising food for all from the arid land.
I have seen on the battlefields
peasant-soldiers falling, using fresh blood
to water the soil as much as they used to plough it when alive, hoping no benefits to their folks in green bamboo-covered villages.

Tôi đã thấy những xiềng xích phong kiến
Cái trói tay của công hữu màu mè
Mấy chục năm kéo người xa ruộng đất
Mấy chục năm ròng cái đói vẫn ghê ghê.

I have seen the feudal shackles and
The handcuffing of the colorful public ownership
have both been pulling peasants away from their land for decades,
resulting in decades of terrible hunger.

Nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ
Bóp bụng nuôi con thành ông trạng , ông nghè
Sáu mươi tuổi, mẹ còn cấy hái
Ông trạng áo dài, ông trạng sống li quê!

Poor in knowledge, peasants do respect intellectuals,
trying hard despite their poverty to make their children well-educated.
But when they succeed as doctors they leave the field with their sixty-year-old mothers for city to lead a life of pleasures.

Dẫu năm khó, không quên ngày giỗ chạp
Nhớ người xưa, con cháu quây quần

Peasants, though poor, never neglect their ancestors’ worship,
gathering at every anniversary to commemorate the dead.

Vâng, có thể nông dân nhiều hủ tục
Nhưng không yêu được họ hàng, yêu chi nổi nhân dân!

Well, maybe they still hold many backward customs
But if one does not love one’s relatives, how can one love one’s people?

Tôi đã thấy tằng Bờm và mẹ Đốp
Còn sống chung với Bá Kiến, Chí Phèo
Con gà mất, chửi ba ngày quyết liệt
Con gái gả chồng, cả xóm có trầu vui.

Well. I have seen many Bom and Dop still living with Ba Kien and Chi Pheo
I also have heard 3-day-long fierce grumbles over having a chicken stolen, too
But when someone’s daughter gets married, all the neighbors have happiness betel nut to chew together.

Tôi đã thấy đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Từ hạt lúa gieo mầm đến cấy hái phơi phong
Dăm bảy tạ vài trăm nghìn một vụ
Bữa tiệc xoàng của mấy "sếp" là xong!

I have seen peasant eyebrow-sweating in their fields
for their crop from sowing to reaping and post-harvest processing, which yields a few hundred kilo of rice as costly as a modest party given by some “bosses”

Có miếng ngon, nông dân dành đãi khách
Thờ Phật, thờ Tiên, thờ cả rắn, cả rồng
Cả tin quá, tin cả dì ghẻ ác
Sống chết mấy lần, nợ quyết trả bằng xong!

Peasants save delicious food for their guests.
They worship everything from Buddha, angels to the dragon and snake.
They are so credulous that lay trust in the evil step-aunt
Dead or alive, they want to pay their debts

Nông dân sống lặng thầm như đất
Có thể hoang vu, có thể mùa màng
Xin chớ mất, chớ niềm tin sai lạc
Chín phần mười đất nước - nông dân!

Translated by nguyenquangy – January 2011

Peasant live as quiet(ly) as their land,
which may be either neglected or productive.
Please do not trust in such misconceptions,
as nine tenths of the country’s people are still peasants!